Nasjonalt lånekort fra Nasjonalbiblioteket gir tilgang til tjenester på nett.

Lånekortet kan også knyttes til bibliotek slik at du kan låne der. For å gjøre det, må du oppsøke biblioteket der du ønsker å låne. Du kan knytte deg til flere bibliotek.
Noen bibliotek tilbyr automatisk midlertidig tilknytning ved pålogging, slik at du kan bruke tjenestene deres uten å besøke biblioteket først.

For å få Nasjonalt lånekort må følgende opplysninger registreres: navn, fødselsnummer (eventuelt D-nummer/DUF-nummer for personer uten norsk fødselsnummer), postnummer, e-postadresse og en PIN-kode og/eller et passord.
Opplysningene om den enkelte låner samles i Nasjonalt lånerregister, og data utveksles mellom bibliotekene.
Utvekslingen gjøres i kryptert form og reguleres gjennom en databehandleravtale. Nasjonalt låneregister lagrer ikke informasjon om det lånere har lånt. Du kan gjøre oppslag i Nasjonalt lånerregister for å se hvilke opplysninger som er lagret om deg. Du må ta kontakt med ett av bibliotekene de er tilknyttet, for å få gjort endringer. Se mer informasjon på: bibliotekutvikling.no
Når du er registrert med et Nasjonalt lånekort, kan du også endre passord, pin og adresse her: nb.bib.no.

Nasjonalbiblioteket har det overordnede ansvaret for Nasjonalt lånekort og Nasjonalt lånerregister. Henvendelser kan rettes til: nasjonaltlanekort@nb.no.

Se forøvrig Nasjonalbibliotekets personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Nasjonalbiblioteket behandler personopplysninger.

Når du godkjenner at Nasjonalt lånekort opprettes for deg, godkjenner du samtidig lagring i Nasjonalt lånerregister slik det er beskrevet over.